Loading...

لطفا جهت بهتر دیده شدن سایت از مروگر های Google Chrome گوگل کروم و Mozilla Firefox مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

دانلود فایل

نام فایل تاریخ ارسال نوع عملیات
1 چهار شنبه, 22 اسفند,1397 .jpg
1396 - برنده ها چهار شنبه, 22 اسفند,1397 .jpg
1 شنبه, 18 مرداد,1399 .pdf
1 سه شنبه, 18 شهریور,1399 .mp4
آموزش همگانی - پرتو چیست؟1 دوشنبه, 31 شهریور,1399 .jpg
آموزش همگانی - پرتو چیست؟2 دوشنبه, 31 شهریور,1399 .jpg
آموزش همگانی - پرتو چیست؟ 3 دوشنبه, 31 شهریور,1399 .jpg
منابع پرتوهای یونساز 1 جمعه, 04 مهر,1399 .jpg
منابع پرتوهای یونساز11 جمعه, 04 مهر,1399 .jpg
آموزش همگانی - گاز رادون1 چهار شنبه, 09 مهر,1399 .jpg
آموزش همگانی - گاز رادون2 چهار شنبه, 09 مهر,1399 .jpg
آموزش همگانی - گاز رادون3 چهار شنبه, 09 مهر,1399 .jpg
NCRP REPORTS یکشنبه, 13 مهر,1399 .jpg
NCRP REPORTS یکشنبه, 13 مهر,1399 .pdf
ICRU REPORTS پنجشنبه, 17 مهر,1399 .pdf
ICRU REPORTS پنجشنبه, 17 مهر,1399 .jpg
ICRP REPORTS پنجشنبه, 24 مهر,1399 .pdf
icrp پنجشنبه, 24 مهر,1399 .jpg
AAPM REPORTS جمعه, 09 آبان,1399 .pdf
AAPM REPORTS جمعه, 09 آبان,1399 .jpg
ASTRO REPORTS پنجشنبه, 15 آبان,1399 .pdf
ASTRO REPORTS پنجشنبه, 15 آبان,1399 .jpg
ESTRO REPORTS سه شنبه, 20 آبان,1399 .pdf
ESTRO REPORTS سه شنبه, 20 آبان,1399 .jpg
UNSCEAR REPORTS جمعه, 30 آبان,1399 .pdf
UNSCEAR REPORTS جمعه, 30 آبان,1399 .jpg
حد دز چشم1 سه شنبه, 04 آذر,1399 .jpg
حد دز چشم2 سه شنبه, 04 آذر,1399 .jpg
حد دز چشم3 سه شنبه, 04 آذر,1399 .jpg
حد دز چشم4 سه شنبه, 04 آذر,1399 .jpg
حد دز چشم5 سه شنبه, 04 آذر,1399 .jpg
NCRPStatementNo13 دوشنبه, 06 بهمن,1399 .pdf
NCRP Statement No. 13, January 12, 2021 جمعه, 10 بهمن,1399 .jpg
gonad shield جمعه, 10 بهمن,1399 .jpg
سخنرانان مراسم اهدا جوایز پنجمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین چهار شنبه, 28 مهر,1400 .png
مراسم اهدا جوایز پنجمین و ششمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین چهار شنبه, 28 مهر,1400 .jpg
پژوهش های برگزیده هفتمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین پنجشنبه, 22 اردیبهشت,1401 .jpg
مزایای شرکت در جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین جمعه, 23 اردیبهشت,1401 .jpg
تماس با ما

شیراز، خیابان ملاصدرا، روبروی خیابان هدایت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز مرکز تحقیقات تابش

(+98)713-233-4033

درباره جایزه

جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین با هزینه شخصی بنیانگذار این جایزه، خانم مهندس سیمین مهدی زاده نادری و با همکاری مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز و انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران، به منظور پیشرفت و تشویق دانشجویان رشته های مرتبط با پرتوها (مهندسی هسته ای، فیزیک پزشکی، فیزیک هسته ای، رادیولوژی، رادیوبیولوژی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و سایر رشته ها)، در نظر گرفته شده است.