Loading...
لطفا جهت بهتر دیده شدن سایت از مروگر های Google Chrome گوگل کروم و Mozilla Firefox مرورگر فایرفاکس استفاده کنید

پنجمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

سال برگزاری همایش : 1398

تعداد پژوهش‌های ارسالی : 15

 حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

رادیوبیولوژی

دزیمتری بیمار، پرسنل و افراد جامعه

حفاظ گذاری

پایش های محیطی

سوانح و حوادث پرتویی

 

ششمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

سال برگزاری همایش : 1399

تعداد پژوهش‌های ارسالی : 16

 حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

رادیوبیولوژی

دزیمتری بیمار، پرسنل و افراد جامعه

حفاظ گذاری

پایش های محیطی

سوانح و حوادث پرتویی

هشتمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

سال برگزاری همایش : 1401

تعداد پژوهش‌های ارسالی : 15

محورهای پژوهش:

بخــش دانشـــجویی  بخش غیر دانشـــجویی 
- حفاظت در برابر پرتوهای یونساز وغیر یونساز
-آشکارسازی، دزیمتری و پایش های محیطی
- رادیوبیولوژی
- سوانح و حوادث پرتویی و هسته ای
- حفاظ گذاری 
-فیزیک بهداشت راکتورهای هسته ای تحقیقاتی 
و سیستم های پرتودهی
 
- هرگونه  فعالیت در زمینه ی ارتقا وضعیت فیزیک 
بهداشت در کشور 
- آموزش همگانی و تخصصی حفاظت در برابر اشعه
و فیزیک بهداشت در فعالیت ها و سوانح هسته ای
و پرتویی
- کاهش پرتوگیری عمومی و پرسنل
- ارتقاء سطح کیفی حفاظت پرتویی در واحدهای کار
با اشعه

 

نهمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

سال برگزاری همایش : 1402

تعداد پژوهش‌های ارسالی : 26

محورهای پژوهش:

بخــش دانشـــجویی  بخش غیر دانشـــجویی 
- حفاظت در برابر پرتوهای یونساز وغیر یونساز
-آشکارسازی، دزیمتری و پایش های محیطی
- رادیوبیولوژی
- سوانح و حوادث پرتویی و هسته ای
- حفاظ گذاری 
-فیزیک بهداشت راکتورهای هسته ای تحقیقاتی 
و سیستم های پرتودهی
 
- هرگونه  فعالیت در زمینه ی ارتقا وضعیت فیزیک 
بهداشت در کشور 
- آموزش همگانی و تخصصی حفاظت در برابر اشعه
و فیزیک بهداشت در فعالیت ها و سوانح هسته ای
و پرتویی
- کاهش پرتوگیری عمومی و پرسنل
- ارتقاء سطح کیفی حفاظت پرتویی در واحدهای کار
با اشعه

 

تماس با ما

شیراز، خیابان ملاصدرا، روبروی خیابان هدایت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز مرکز تحقیقات تابش

(+98)713-233-4033

درباره جایزه

جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین با هزینه شخصی بنیانگذار این جایزه، خانم مهندس سیمین مهدی زاده نادری و با همکاری مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز و انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران، به منظور پیشرفت و تشویق دانشجویان رشته های مرتبط با پرتوها (مهندسی هسته ای، فیزیک پزشکی، فیزیک هسته ای، رادیولوژی، رادیوبیولوژی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و سایر رشته ها)، در نظر گرفته شده است.