این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. کلیپ هایی نیز در زمینه های فیزیک رادیوتراپی، رادیولوژی، پزشکی هسته ای، حفاظت پرتوی و فیزیک بهداشت برای حاضرین در سالن پخش گردید.
اولین سخنران این مراسم جناب آقای دکتر مهدی زاده سرپرست گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با یادآوری نقش ارزنده سرکار خانم مهندس سیمین مهدیزاده عضو هیئت علمی بازنشسته بخش مهندسی هسته ای دانشگاه شیراز، در تربیت دانشجویان مهندسی پرتو پزشکی، فیزیک پزشکی و رادیو لوژی از زحمات ایشان تشکر و قدردانی کردند.
سخنرانان بعدی جناب آقای دکتر مصلح دبیر انجمن فیزیک پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سرکار خانم دکتر علوی رئیس گروه پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تبیین نقش مهم فارغ التحصیلان فیزیک پزشکی در کمک به درمان بیماران بخش های رادیوتراپی و پزشکی هسته ای پرداختند و از انجمن فیزیک پزشکی به عنوان یک عرصه مهم برای همکاری در این زمینه یاد کردند.
پس از آن از سرکار خانم مهندس سیمین مهدیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و بنیانگذار جایزه ملی فیزیک بهداشت پرتوی به عنوان یک بانوی دانشمند فعال در عرصه فیزیک پزشکی و بهداشت پرتوی تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیری به ایشان اهدا گردید.
پس از آن سرکار خانم مهندس مهدیزاده ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان این مراسم به ویژه جناب آقای دکتر مهدی زاده با یادآوری خاطرات همکاری خود با دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطر نشان کردندکه در طول چند دهه گذشته دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأسیس گروه فیزیک پزشکی و تشکیل دانشکده پیراپزشکی خوشبختانه به سرعت به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته که در این رابطه لازم است از زحمات جناب آقای دکتر مرتضوی و جناب آقای دکتر مصلح قدردانی و تشکر نمود. همچنین ایشان با اشاره به تواناییهای گروه مهندسی پرتوپزشکی و مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز اذعان نمودند که همکاری های فی مابین گروه فیزیک پزشکی و دانشکده پیراپزشکی از یک سو و گروه مهندسی پرتوپزشکی و مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز از سوی دیگر منجر به ارتقاء سطح علمی هر دو طرف گردیده و این امر در سایه سعه صدر همکاری متقابل و احترام به حقوق همه گروه های ذیربط میسر گردیده است. ایشان در ادامه به نقش بسیار موثر جناب آقای دکتر فقیهی و جناب آقای دکتر مرتضوی اشاره نمودند.
در ادامه ایشان به اهمیت نقش بانوان دانشمند در توسعه علوم پرداختند و اظهار داشتند دستیابی به توسعه پایدار بدون جلب مشارکت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی امکان پذیر نیست و در این منظور میبایستی با ارتقاء سطح آموزش و مهارت های علمی بانوان به افزایش اعتماد به نفس و حرمت نفس بانوان کمک نمود. ایشان ضمن برشمردن عوامل بازدارنده زنان در کسب درجات علمی بالاتر و پذیرش مسئولیتهای مهم در سطح کشور با انتقاد از نگاه تبعیض آمیز جنسیتی به مقوله زنان اشاره نمودند که عامل بازدارنده مهمتر، سقف شیشه ای نامرئی است که در ذهن خود زنان در خصوص تواناییهایشان شکل گرفته است. بنیانگذار جایزه ملی فیزیک بهداشت پرتوی با اشاره به زنان دانشمند ایرانی نظیر مریم میرزاخانی، پردیس ثابتی و انوشه انصاری که در سطح جهانی نیز درخشیده اند اظهار داشتند که زنان و دختران ایرانی میتوانند با الگو قراردادن این دانشمندان برجسته هم وطن خود با عبور از باورهای غلط رایج و با شکستن سدهای نامرئی ذهن خود، هرچه بیشتر در کسب علم و دانش بکوشند و با همکاری یکدیگر همچون چلچراغی در آسمان ایران بدرخشند.
رئیس سابق مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در پایان عرایضشان با اشاره به اینکه باید همه ما با همکاری و همفکری پشت به پشت هم در عرصه علم بصورت تخصصی قدم برداریم، به منافع یکدیگر توجه کنیم، و با یک کار جهادی مفید، همکاری برد برد را ترویج دهیم و علم را فدای مصلحت و منافع شخصی خود نکنیم. آسیبی که امروز در جامعه دانشگاهی وجود دارد منفعت طلبی و مصلحت گرایی می باشد که علم را تحت شعاع خود قرار داده است.
خانم مهندس مهدیزاده در بخشی از سخنان شان هم از آقای دکتر فقیهی رئیس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز و دکتر مرتضوی رئیس مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در همکاری بین این دو دانشگاه نقش به سزایی داشتند تشکر و قدردانی کردند و اظهار امیدواری کردند که در آینده نیز با بازگشت هر دوی این بزرگواران بیش از پیش تعامل بین دو دانشگاه بوجود آید. در پایان نیز از دستندرکاران این مراسم در رأس آن آقای دکتر مهدیزاده تشکر و قدردانی کردند.
در ادامه مراسم نیز با حضور خانم مهندس مهدی زاده و خانم دکتر علوی، از فعالیت های علمی ارزشمند بانوان دانش پیشه فعال در حوزه فیزیک پزشکی و مهندسی پرتوپزشکی، خانم ها دکتر صدیقه سینا عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، (مرکز تحقیقات تابش)، دکتر رضوان روانفر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرکار خانم مهندس ساره کرباسی عضو هیئت علمی گروه رادیوتراپی بیمارستان نمازی شیراز با اهدا لوح سپاس تجلیل، و از دانشجویان برتر خانم ها سحر لعل پور، ملیحه رستمیاری، نیلوفر آقازاده و ویدا عمرانی تقدیر بعمل آمد.
در پایان مراسم نیز همه حاضرین جلسه با هم عکس یادبود گرفتند.

رویدادها